O nás

Curafides byl založen jako společnost, která se má věnovat projektům ve zdravotnictví a sociálních službách. Vyhledává a realizuje příležitosti jak smysluplně investovat do zdravotních a sociálních projektů, při zachování vysoce kvalitního pracovního prostředí, budování inovací a s ohledem na vysoce kvalitní péči pro klienty. Jako společnost je vlastněn subjekty katolické církve a BUDE vlastněn pouze subjekty katolické církve.  Všechny kroky naší společnosti jsou činěny v souladu s křesťanskou etikou, hluboce lidsky, kvalitně a profesionálně, podle platných právních předpisů a standardů a s důrazem na úctu k životu od početí do jeho přirozeného konce.

Naše vize

Vybudování holdingu zdravotnických zařízení, především nemocnic a společností souvisejících s provozem nemocnic, které budou poskytovat služby:
  • v souladu s křesťanskou etikou, hluboce lidsky, kvalitně a profesionálně, podle platných právních předpisů a standardů a s důrazem na úctu k  životu od jeho početí až do jeho přirozeného konce,
  • zahrnující komplexní péči, to jest zejména péči o biologickou, psychickou, sociální i duchovní stránku klientů,
s tím, že všechny tyto činnosti by měly být prováděny s přiměřeným ziskem a s dlouhodobou perspektivou.
Holding by měl v dceřiných společnostech preferovat většinové účasti a vytvářet synergie mezi těmito zařízeními v rámci holdingu.
Pro dosažení stability holdingu a dceřiných společností se holding bude mj. orientovat i na získání dlouhodobé správy nemovitého majetku, ve kterém jsou zařízení provozována.

Kontakt

+420 605 235 225
info@curafides.cz

CURAFIDES s.r.o.
Na slupi 448/6, Nové Město, 128 00 Praha 2

IČO: 01919237, DIČ: CZ01919237

Vedení společnosti

RNDr. Karel Matyska, CSc.
jednatel společnosti

Ing. Mgr. Tomáš Petrůj, Ph.D.
předseda dozorčí rady

ICLic. Mgr. Josef Jančář
člen dozorčí rady

Mgr. Miriam Zikešová
člen dozorčí rady