Naše vize

Vybudování holdingu zdravotnických zařízení, především nemocnic a společností souvisejících s provozem nemocnic, které budou poskytovat služby:
  • v souladu s křesťanskou etikou, hluboce lidsky, kvalitně a profesionálně, podle platných právních předpisů a standardů a s důrazem na úctu k  životu od jeho početí až do jeho přirozeného konce,
  • zahrnující komplexní péči, to jest zejména péči o biologickou, psychickou, sociální i duchovní stránku klientů,
s tím, že všechny tyto činnosti by měly být prováděny s přiměřeným ziskem a s dlouhodobou perspektivou.
Holding by měl v dceřiných společnostech preferovat většinové účasti a vytvářet synergie mezi těmito zařízeními v rámci holdingu.
Pro dosažení stability holdingu a dceřiných společností se holding bude mj. orientovat i na získání dlouhodobé správy nemovitého majetku, ve kterém jsou zařízení provozována.