Vedení společnosti

RNDr. Karel Matyska, CSc.
jednatel společnosti

Ing. Mgr. Tomáš Petrůj, Ph.D.
předseda dozorčí rady

ICLic. Mgr. Josef Jančář
člen dozorčí rady

Mgr. Miriam Zikešová
člen dozorčí rady